Vocabulary: MUSIC

Trong nội dung bài học Speaking về ÂM NHẠC (Music), các trò của cô học thuộc các từ vựng có liên quan trước khi trả lời các câu hỏi phần Speaking nhé. 

VOCABULARY: Music

 • background music (n ) nhạc nền
 • a catchy tune (n ) bản nhạc dễ hát 
 • classical music (n ) nhạc cổ điển
 • download tracks (v) tải bài hát
 • have a great voice (v) hát hay
 • go on tour (v) đi lưu diễn
 • a huge following (n ) lượng fan hùng hậu
 • live music (n ) nhạc trực tiếp 
 • live performance (n ) buổi biểu diễn trực tiếp 
 • a massive hit (n ) bản hit
 • a music festival (n ) lễ hội âm nhạc
 • musical talent (n ) tài năng âm nhạc
 • be/sing out of tune (v) hát sai nhạc
 • a piece of music (n ) tác phẩm âm nhạc
 • play by ear (v) chơi nhạc bằng tai (không đọc nốt nhạc)
 • a pop group (n ) nhóm nhạc pop
 • read music (v) đọc nốt nhạc
 • a rock band (n ) ban nhạc rock
 • sing along to (v) hát cùng ai
 • a sing-song (n) hát hò (ca khúc hát vui nhộn)
 • a slow number (n ) khúc nhạc chậm rãi
 • take up a musical instrument (v) bắt đầu học chơi nhạc cụ
 • taste in music (n ) thể loại nhạc ưa thích
 • tone deaf (adj) không thẩm âm tốt 

IELTS SPEAKING PART 2

DESCRIBE AN INTERESTING SONG

You should say:

– What the song is

– What story the song tells

– Whether the song is popular

– And explain why you think it is interesting

IELTS SPEAKING PART 3

1. Why are many music competitions popular in Vietnam?

2. WHAT KINDS OF MUSIC DO YOUNG PEOPLE LIKE?

3. What kinds of people like traditional music?

4. What are the differences between a live concert and an online concert?

EXTRA SPEAKING MOTIONS

 1. Which is more impressive: performing someone else’s song in a new way or imitating them as much as possible?
 2. What is the line between imitation and a new creation, when one performer—or musical trend—inspires another?
 3. Can songs be given sequels in a way that makes sense to audiences?
 4. What can lead an older song to achieve sudden new popularity?
 5. In what ways can music help us cope with and understand a world that is changing all around us?
 6. When is music the right medium for representing an emergence from conflict?
 7. How can the music we make today help us understand and appreciate events from the past?
 8. How different should the music for follow-ups and sequels to movies and other works be from the original?
 9. How can music act as a bridge connecting the old and the new?

Một số hình ảnh thuyết trình ngắn được chuẩn bị ngay trên lớp của các bạn lớp IELTS8