LỘ TRÌNH TIẾNG ANH TRẺ EM STARTERS 2 

Cho học sinh lớp 2 và lớp 3 

Khóa học tiếng Anh trẻ em tại Avion được thiết kế thiết thực, trọng tâm, sáng tạo bởi giảng viên và chuyên gia về ngôn ngữ giàu kinh nghiệm, nhằm giúp các em học sinh phát triển đồng thời cả nền tảng ngôn ngữ chắc chắn (phát âm, từ vựng, ngữ pháp) và kỹ năng ngôn ngữ toàn diện (nghe, nói, đọc, viết) theo khung tiêu chuẩn đánh giá ngôn ngữ Châu Âu. Không gì hạnh phúc và tự hào hơn khi chúng tôi thấy các con tự tin hơn mỗi ngày khi sử dụng tiếng Anh, phát triển tư duy ngôn ngữ, tăng phản xạ, và nhận biết ngữ pháp tích cực.

Chương trình được tích hợp tích cực: Ngữ pháp, Từ vựng, Toán, và Giao triếp nhằm giúp các em phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp tự tin, và thiết thực với toán học. 

Chương trình tiếng Anh trẻ em cho học sinh lớp 2, 3 sau đây được thiết kế với lộ trình sau: 

(Phụ huynh và các em click vào tên từng bài học để vào trang học cụ thể của bài học đó nhé) 

NỘI DUNG: 

1. Colors (What color is it?)

2. Feelings (How are you today?) (P1)

3. Feelings (How are you today?) (P2)

4. Shapes (What shape is it?)

5. Review 1 

6. Numbers 1-10 (What number is it?)

7. Numbers 11-20 (What number is it?)

8. Fruits (Do you like apples?)

9. Fruits (I like apples.)

10. Drinks (I like juice.)

11. Vegetables (I like brocolli.) (P1)

12. Vegetables (I like brocolli.) (P1)

13. Food (P1)

14. Food (P2)

15. Food (P3)

16. Animals (P1)

17. Review (Animals) (P2)

18. Animals (P3)

19. Sea animals

20. Family 

21. School supplies

22. Action