Bộ sách Cambridge Movers 1-9 (A1)

Bộ sách Movers 1-9 (A1) được xuất bản bởi NXB Cambridge, bộ sách này phù hợp với trẻ 7-10 tuổi. Bộ sách này giúp các em xây dựng và phát triển toàn diện 4 kỹ năng ngôn ngữ (Nghe - Nói - Đọc - Viêt) và được phân chia đa dạng các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, các con được ngấm văn phong, cách dùng từ của người bản ngữ một cách thật tự nhiên và thoải mái trong quá trình học tập. Các bạn có thể tải bộ sách Movers tại Links dưới đây: 

1. Movers 1: 

- Book: https://www.mediafire.com/file/skgawuku4jo0p3t/movers+1.pdf/file 

- Audio: https://1drv.ms/u/s!ArH4UhjtbjxAjGk6UY_6ICztLSeM?e=jSKAB3 

- Keys: https://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAjQqMbgh-zE0SeKhl?e=dDLrk2

2. Movers 2: 

- Book: https://www.mediafire.com/file/xcxtvrcjnso5yvm/Movers+2.pdf/file

- Audio: https://1drv.ms/u/s!ArH4UhjtbjxAjG5Dl6x9ChUg4YGu?e=3jLTWs

- Keys: https://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAjTNOXYNzUUCef2AA?e=HEhu73

3. Movers 3: 

- Book: https://www.mediafire.com/file/34hgl3cf7nl91d3/Tests+Movers+3+book.pdf/file

- Audio: https://1drv.ms/u/s!ArH4UhjtbjxAjHBQ0sHzEeaB941p?e=J6dGWD

- Keys: hhttps://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAjU1h7Txrlg3aH-wj?e=hSksgL

4. Movers 4: 

- Book: https://www.mediafire.com/file/4p9wdvvf8zmqayl/Tests+Movers+4+book.pdf/file

- Audio: https://1drv.ms/u/s!ArH4UhjtbjxAjG8N8MypYs4hsKIO?e=yRlY5h

- Keys: https://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAjTumJD8stsRDrn16?e=v8avQ6

5. Movers 5: 

- Book: https://www.mediafire.com/file/7w4810vhpxqafn2/Tests+Movers+5+book.pdf/file

- Audio: https://1drv.ms/u/s!ArH4UhjtbjxAjG0ej2LoEAnFpqe9?e=l3nJzK

- Keys: https://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAjSFY8V1iOj-kIBKX?e=Nvwzev

6. Movers 6: 

- Book: https://www.mediafire.com/file/ux8fnyo0wzbox76/Tests+Movers+6+book.pdf/file

- Audio: https://1drv.ms/u/s!ArH4UhjtbjxAjGhfme6pe27jr2nE?e=esJejX

- Keys: https://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAjHghIG8Vbh_DvmR9?e=PSCwPc

7. Movers 7: 

- Book: https://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAjRJ7DsJ6SqwTC18s?e=gHMg54

- Audio: https://1drv.ms/u/s!ArH4UhjtbjxAjGvRHZ5MhsHT1dR2?e=3DA279

- Keys: https://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAjRm8Tl19KkC4hz55?e=JWLaXJ

8. Movers 8: 

- Book: https://www.mediafire.com/file/ibo4mb3j870pxb6/Tests+Movers+8+book.pdf/file

- Audio: https://1drv.ms/u/s!ArH4UhjtbjxAjGp7Jwmz-4NrUqMQ?e=Qa8Ql7

- Keys:  https://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAjQOG1hqOswU3fVBO?e=tBpkji

9. Movers 9: 

- Book: https://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAjS7R_uGnVvjjZvpT?e=5jHpaG

- Audio: https://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAjSI4nNzT3kWVAfXh?e=2LFbCW

- Keys:  https://1drv.ms/u/s!ArH4UhjtbjxAjGySJusykZWYAnSJ?e=XhqfZD

Chúc các bạn có những buổi học vui vẻ,