Bài học số 4 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: Bài hát "One little finger"

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ  

Chúng mình cùng nhau múa hát - tập thể dục đầu giờ theo bài hát One little finger.

2. Alphabet (A-T)

Ngoài tài liệu mà các con đã được phát trực tiếp tại lớp, cô gửi ba mẹ tài liệu tham khảo thêm. Ba mẹ có thể in ảnh tô màu các chữ cái trong tiếng Anh để các con luyện tập thêm nếu bé chưa thuộc 29 chữ cái trong tiếng Anh ạ. Ba mẹ tải link sau ạ: 

https://www.mediafire.com/file/zqzcd3cmkvv3dh4/Coloring+Alphabet.pdf/file 

3. Phonics: d và e

Các con học cách đánh vần chữ cái D và E trong tiếng Anh với chất giọng Anh Anh.

4. Vocabulary: circle, square, rectangle, triangle, heart, oval, star

Các con học từ vựng bài hôm nay về các hình dạng.

5. Structure:

Mục tiêu trọng tâm của bài học hôm nay là miêu tả được hình dạng của đồ vật cơ bản, đồng thời các con áp dụng từ vựng bài học buổi trước về màu sắc để miêu tả hình dạng của đồ vật như sau:

- What shape is it? - It’s …

- It’s a + color + shape.

6. Math: 10-20

Chuyên mục toán hôm nay các con được học: số đếm 10-20. 

7. Story: "Shapes in nature"

Các con kể chuyện với các câu đơn ngắn trong bài "Shapes in nature" (chương trình A của Razkids - chương trình tiếng Anh được thiết kế cho trẻ em bản địa Mỹ). 

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

1. Chép tay từ vựng: Viết từ mới mỗi từ 2 dòng (circle, square, rectangle, triangle, heart, oval, star).

2. Quay video: Đọc lại câu chuyện "Shapes in nature".

3. Bài tập áp dụng: Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm.

* Một số tài liệu của các con trên lớp: 

Chúc các con thật nhiều niềm vui, 

Đồng hành cùng các con, 

Avion English