1. Thông tin về Bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 mới

1.1. Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 mới

Theo quyết định số 01/QĐ-BDGĐT ban hành năm 2012, Bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 mới được Bộ giáo dục - Đào tạo biên soạn và làm mới nội dung dựa trên chương trình Giáo dục phổ thông Tiếng Anh thí điểm cấp Trung học cơ sở. 

Nội dung bài học của bộ sách được biên soạn logic, sáng tạo tập trung chủ yếu vào việc củng cố kiến thức toàn diện và phát triển, nâng cao kỹ năng giao tiếp của học sinh thông qua 4 kỹ năng chính Nghe - nói - đọc - viết. Nhìn chung, bộ sách có những ưu điểm tích cực như sau: 

- Rèn luyện và xây dựng kỹ năng Nghe - nói - đọc - hiểu tốt

- Thông tin và hình ảnh được biên soạn logic, truyền tải dễ hiểu

- Cung cố ngữ pháp chắc chắn

1.2. Nội dung sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 mới

Unit Nội dung Unit
Unit 1:
 
Local Environment - Môi Trường Địa Phương
Unit 2: City Life - Cuộc Sống Thành Thị
Unit 3: Teen Stress And Pressure - Sự Căng Thẳng Và Áp Lực Của Giới Trẻ
Review 1: Unit 1 - 2 - 3 Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Unit 1-2-3
Unit 4: Life In The Past - Cuộc Sống Trong Quá Khứ
Unit 5: Wonders Of Vietnam - Những Kì Quan Của Việt Nam
Unit 6: Vietnam Then And Now - Việt Nam Xưa Và Nay
Review 2: Unit 4 - 5 - 6 Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Unit 4-5-6
Unit 7: Recipes And Eating Habbits - Những Công Thức Nấu Ăn Và Thói Quen Ăn Uống
Unit 8: Tourism - Du Lịch
Unit 9: English In The World - Tiếng Anh Trên Thế Giới
Review 3: Unit 7 - 8- 9 Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Unit 7-8-9
Unit 10 : Space Travel - Du Hành Vào Không Gian
Unit 11: Changing Roles In Society - Thay Đổi Vai Trò Trong Xã Hội
Unit 12: My Future Career - Sự Nghiệp Tương Lai Của Tôi
Review 4: Unit 10 - 11 - 12 Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Unit 10-11-12

3. Giá bán Bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 mới

STT Tên sách Đơn giá
I.  Sách học sinh 
1.  Tiếng anh lớp 9 - Tập 1 - SHS 37.000đ 
2 Tiếng anh lớp 9 - Tập 2 - SHS 42.000đ
II.  Sách bài tập 
3 Tiếng anh lớp 9 - Tập 1 - SBT 37.000đ 
4 Tiếng anh lớp 9 - Tập 2 - SBT 37.000đ 

4. Một số địa chỉ mua và tải sách online: 

1. Nhà sách Hải Hậu: https://bom.to/qv8laZ

2. Nhà sách Giáo dục Onlygol: https://bom.to/jhzjX6

3. Hienreview.com: https://bom.to/ecTHqt 

Chúc các con một năm học mới thành công!