1. Thông tin về Bộ sách Barron’s Essential Words For The Ielts

1.1. Thông tin về bộ sách Barron’s Essential Words For The Ielts

Barron’s Essential Words For The Ielts là một trong những cuốn sách luyện thi IELTS vô cùng nổi tiếng và được nhiều bạn học trên thế giới yêu thích đến từ Nhà xuất bản Barron’s Educational Series. Cuốn sách cung cấp cho người học một số lượng từ vựng lớn, quan trọng và thường xuất hiện trong các bài thi Reading và Listening của kỳ thi IELTS. Khi vốn từ vững được cải thiện thì sẽ trở nên vô cùng hữu ích cho cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết trong bài thi IELTS. 

1.2. Ưu điểm của bộ sách Barron’s Essential Words For The Ielts

- Nội dung chủ đề từ vựng vô cùng đa dạng với 10 Unit là 10 chủ đề học thuật quan trọng bám sát nội dung kỳ thi IELTS như 

- Đối với mỗi bài, nội dung sẽ được chia thành 3 phần gồm: 20 từ vựng và bài tập vận dụng. Mỗi bài tập được thiết kế logic, dễ hiểu và bao quát cả 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết.

- Cung cấp các kiến thức về ngữ pháp như tiền tố, hậu tố,... ; word form và kỹ năng sử dụng sử dụng từ điển một cách hiệu quả. 

1.3. Nội dung của bộ sách Barron’s Essential Words For The Ielts

STT Tên bài học Nội dung bài học
1 UNIT 1: The Nature World (Thế giới tự nhiên)    
 

- Environment Impacts of Logging

- Bird Migration

- Plant Life in the Taklimakan Desert

2

UNIT 2: Leisure Time  (Thời gian rảnh rỗi) 

- Peripheral Vision in Sports

- History of the Circus

- Uses of Leisure Time

3

UNIT 3: Transportation  (Phương tiện giao thông) 

- First Headlamps

- Major Subways of Europe

- Electric Cars Around the Globe

4

UNIT 4: Culture  (Văn hóa) 

- Origins of Writing

- Hula Dancing in Hawaiia Culture

- The Art of Mime

5

UNIT 5: Health  (Sức khỏe)    

- Nurse Migration

- Aerobic Exercise and Brain Health

- How Drug Are Studied

6

UNIT 6: Tourism  (Du lịch) 

- Hiking the Inca Trail

- What is Ecotourism

- Learning Vacations

7

UNIT 7: Business  (Doanh nghiệp)    

- What Makes a Small Business Successful?

- Brand Loyalty

- Global Outsourcing

8

UNIT 8: Society  (Xã hội) 

- Social Networking

- Why Are Women Leaving Science Careers?

- Wheelchair-Accessibility Issues

9

UNIT 9: Education (Giáo dục) 

- Learning Styles

- The Homeschool Option

- Educating the Gifted

10 UNIT 10: Technolody/Inventions (Công nghệ/Sáng tạo)  - The Development of the Lightbulb

2. Bộ sách Barron’s Essential Words For The Ielts phù hợp với đối tượng nào? 

Bộ sách Barron’s Essential Words For The Ielts được biên soạn phù hợp với các đối tượng học như sau: 

- Những người có IELTS 6.0+

- Những người muốn cải thiện vốn từ vựng và điểm bài thi IELTS 

- Những người muốn ôn luyện thi IELTS bám sát bài thi thực tế. 

Chúc các bạn ôn luyện hiệu quả và đạt kết quả cao ở kỳ thi IELTS sắp tới!