Bài học số 5 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

Review 1: Colors, Emotions, Shapes

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: Bài hát "Alphabet song"

https://www.youtube.com/watch?v=zN4-GPVaQMM

Chúng mình cùng nhau múa hát, ôn tập lại các chữ cái theo bài hát "Alphabet song".

2. Alphabet (A-V)

Ngoài tài liệu mà các con đã được phát trực tiếp tại lớp, cô gửi ba mẹ tài liệu tham khảo thêm. Ba mẹ có thể in ảnh tô màu các chữ cái trong tiếng Anh để các con luyện tập thêm nếu bé chưa thuộc 29 chữ cái trong tiếng Anh ạ. Ba mẹ tải link sau ạ: 

https://www.mediafire.com/file/zqzcd3cmkvv3dh4/Coloring+Alphabet.pdf/file 

3. Phonics: F

Các con học cách đánh vần chữ cái F và ôn tập D và E trong tiếng Anh với chất giọng Anh Anh.

4. VocabularyColors, Emotions, Shapes

Các con ôn tập lại các từ vựng bài cũ về màu sắc, cảm xúc, và hình dạng.

5. Structure:

Ôn tập các cấu trúc đã học.

6. Math: 

Ôn tập.

7. Story: "Shapes in nature"

Các con kể chuyện với các câu đơn ngắn trong bài "Shapes in nature" (chương trình A của Razkids - chương trình tiếng Anh được thiết kế cho trẻ em bản địa Mỹ). 

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

1. Ôn tập lại các từ vựng chủ đề Shapes, Colors, Emotions.

2. Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm trên lớp. 

*Một số tài liệu tham khảo:

- Video 1: "Shape song" https://www.youtube.com/watch?v=uaUnTxoF4hU 

- Video 2: "ABC Song" https://www.youtube.com/watch?v=QLXSkaJnoJI 

- Video 3: "This is a happy face" https://www.youtube.com/watch?v=lQZX1IIAnLw 

* Một số tài liệu của các con trên lớp: