I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: Bài hát "Hello song"

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

Chúng ta cùng làm nóng không khí lớp học bằng bài hát "Hello'" các con nhé! Các con cùng cô nhảy và hát theo lời bài hát nào!

2. Alphabet

Các con ôn lại bảng chữ cái tiếng Anh. Các con tham gia trò chơi, đọc thật nhanh tên các chữ cái bất kì. 

Ngoài các tài liệu và kiến thức mà các con đã được học trên lớp, cô gửi ba mẹ link trò chơi để cùng các con ôn tập thêm về các chữ cái tiếng Anh. 

https://www.abcya.com/games/alphabet-bingo

3. Review Colors, Shapes, Emotion

Các con cùng cô ôn lại các từ vựng và cấu trúc chủ đề màu sắc, hình khối và cảm xúc. 

4. Phonics j, k

Các con xem video về Phonic j, k, đồng thời tập phát âm hai âm này. 

Phonic j: https://youtu.be/6KXX6fCKWes

Phinic k: https://youtu.be/OGVbUgqp7LQ

Các con làm bài tập nhận diện các từ có bắt đầu bằng các âm /j/, /k/. 

4. Vocabulary: apple, banana, mango, pear, watermelon, coconut, orange, pineapple

Các con đọc thành tiếng các từ vựng mới, đồng thời tập đánh vần các từ vựng trên. 

Các con tham gia trò chơi, nhận diện thật nhanh các từ vựng mới thông qua hình ảnh và chữ viết. 

5. Structure::

Buổi nay, các con làm quen với cách bày tỏ quan điểm thích/không thích, đồng thời nêu được loại quả mà mình yêu thích. 

1. I like ...

2. Do you like ...? - Yes, I do/ No, I don't. 

6. Grammar: A - An

- Các con học cách sử dụng các mạo từ a, an, làm bài tập nhận diện nhanh phần ngữ pháp trên. 

7. Story: "Bedtime counting"

Buổi trước các con đã về nhà quay video đọc câu chuyện "Bedtime Counting", buổi nay các con sẽ cùng cô sửa lại những từ phát âm chưa đúng và cùng đọc lại câu chuyện nhé. 

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

1. Chép tay từ vựng: Viết từ mới, mỗi từ 2 dòng (apple, banana, mango, pear, watermelon, coconut, orange, pineapple). Đồng thời, các con tập đánh vần các từ vựng mới chủ đề Fruits (hoa quả). 

2. Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm. 

https://www.mediafire.com/file/tmsic2epc07usk0/WORKSHEET+8.pdf/file

3. Ôn tập từ vựng phonics A-I

https://www.mediafire.com/file/cqtc20r879rwgvl/Review-Phonics-a-i.pdf/file

Chúc các con thật nhiều niềm vui, hoàn thành bài thật tốt. 

Đồng hành cùng các con, 

Avion English