ACTION (2)

Bài học số 27 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: "What are you doing? song"

https://youtu.be/dcfxyH7CNQQ 

Cả lớp theo dõi và hát theo lời bài hát. 

2. Phonic: -at word family

Các con xem video, tập ghép vần và đọc các từ có vần -at

Word family -at: https://youtu.be/DkUunCjP3Hs

Các con tập đọc một số từ vựng có vần -at.

3. Vocabulary: crying, swimming, playing, laughing, jumping, climbing, cooking, listening

Các con cùng làm quen với các từ vựng mới về các đồ vật trong lớp học.

Các con đọc bài, giáo viên sửa lỗi phát âm cho các con. 

Các con cùng tham gia trò chơi để ôn tập nghĩa và cách đọc các từ. 

4. Structure:

Cả lớp ôn tập lại cấu trúc "What are you doing?" - I'm _______.

5. Numbers 1-20

Học sinh làm bài tập, ôn tập lại cách viết số từ 1-20.

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

Bài tập về nhà của các con như sau:

Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm 

https://www.mediafire.com/file/fuskix3v7hb70am/WORKSHEET+27.pdf/file

Chúc các con học tập thật tốt!

Đồng hành cùng các con, 

Avion English