SCHOOL SUPPLIES (2)

Bài học số 24 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: "School Supplies song"

https://youtu.be/41cJ0mqWses 

Các con theo dõi video và đọc theo tên các đồ vật xuất hiện trên video. 

2. Phonic: -ad word family

Các con xem video, tập ghép vần và đọc các từ có vần -ad. 

Word family -ad: https://youtu.be/A20pc-uG1Z4

Các con tập đọc một số từ vựng có vần -ad.

3. Vocabulary: board, desk, chair, glue, crayon, scissors, notebook, computer

Các con cùng làm quen với các từ vựng mới về các đồ vật trong lớp học.

Các con đọc bài, giáo viên sửa lỗi phát âm cho các con. 

Các con cùng tham gia trò chơi để nhớ hơn nghĩa và cách đọc các từ. 

Các con làm thêm phiếu bài tập, ôn thêm từ vựng chủ đề School Objects của buổi trước và củng cố thêm từ vựng mới. 

4. Structure:

Cả lớp làm quen với cấu trúc dưới đây:

                                      What's this? - It's a crayon

5. Đọc câu chuyện "Carlos goes to school"

Giáo viên hướng dẫn các con thực hành đọc câu chuyện "Carlos goes to school". Sau đó, từng bạn được yêu cầu đọc cá nhân, giáo viên sửa phát âm cho các con. 

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

Bài tập về nhà của các con như sau:

1. Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm 

https://www.mediafire.com/file/iz3zi2klik6xrhz/WORKSHEET+24.pdf/file

2. Quay video câu chuyện "Carlos goes to school".

Chúc các con thật nhiều niềm vui, 

Đồng hành cùng các con, 

Avion English