1. Khối D90 gồm những môn nào?

1.1. Khối D90 gồm những môn nào?

Để tạo điều kiện cho các trường Đại học có nguồn tuyển sinh rộng rãi đồng thời giúp các thí sinh có thêm sự lựa chọn đối với môn thi và ngành nghề phù hợp, Khối D90 thuộc tổ hợp Khối thi mới được phát triển dựa trên 2 khối: khối D và kết hợp với khối A (2 khối này nằm trong các khối thi đại học truyền thống). 

1.2. Danh sách ngành học Khối D90

Khối ngành Các ngành
I. Khối ngành ngôn ngữ  Sư phạm Tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Nga
Sư phạm Tiếng Pháp
Sư phạm Tiếng Trung Quốc
Sư phạm Tiếng Nhật
Sư phạm tiếng Hàn Quốc
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nga
Ngôn ngữ Pháp
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngôn ngữ Đức
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Ngôn ngữ Ả rập
II. Khối ngành Công nghệ thông tin 

Kỹ thuật hạt nhân
Công nghệ thông tin
Khai thác vận tải
Kinh tế vận tải
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Kỹ thuật điện tử – viễn thông
Kỹ thuật xây dựng
An toàn thông tin
Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Thương mại điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ vật liệu

Khoa học máy tính

Kỹ thuật điện
Kỹ thuật phần mềm – Công nghệ thông tin

III. Khối ngành Du lịch

Quản trị kinh doanh

Kỹ thuật hàng không

Quản lý hoạt động bay

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

IV. Khối ngành Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Sinh học
Hóa học

Công nghệ thực phẩm

Khoa học môi trường

Sư phạm Toán

Quản lý tài nguyên và môi trường

Sư phạm Vật lý
Sư phạm Hóa học
Công nghệ sau thu hoạch

Chăn nuôi
Bảo vệ thực vật
Công nghệ truyền thông

2. Cách tính điểm D90 như thế nào?

Khối D90 gồm 3 môn thi xét tuyển: Toán, Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên (bài thi tổ hợp những môn Vật lí, Hóa học, Sinh học). Tùy vào từng trường sẽ có cách thức tuyển sinh riêng, IELTS 24h tổng hợp cách thức tính điểm khối D90 của 2 trường Đại học theo khối ngành tiêu biểu

2.1. Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội:

Cách tính điểm: Điểm xét tuyển = (Ngoại ngữ x2) + môn Toán + môn KHTN.

2.2. Đại Học Ngân Hàng

- Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia với các ngành tuyển sinh: kế toán, tài chính ngân hàng , quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế. Cách thức xét tuyển: tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi của từng tổ hợp xét tuyển (làm tròn đến 0,25 và không nhân hệ số); cộng với điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực.

- Đối với môn Khoa học tự nhiên là điểm trung bình chung của các môn thi thành phần.

Chúc các thí sinh thành công!