Trong cuộc sống vội vàng như hiện nay, rất nhiều người đã đánh mất thói quen đọc sách. Vậy khi gặp chủ đề Reading trong các bài thi IELTS Speaking thì bạn sẽ làm thế nào? Hãy để chúng tôi giúp bạn ôn lại một số từ vựng liên quan đến chủ đề này và những câu hỏi về topic Reading có thể gặp trong Part 1 IELTS Speaking nhé!

1. Từ vựng về Reading

provide sb with sth: cung cấp cho ai cái gì

be suitable for: phù hợp an avid reader: người say mê đọc sách

to pigeonhole: phân loại

to relieve stress: giải tỏa căng thẳng

sophisticated: thạo đời

a big fan: người hâm mộ cuồng nhiệt

self-educated: tự học

science fiction: khoa học viễn tưởng 

learning tool: công cụ học tập

current affairs: những vấn đề thời sự

to conjure sth up: tưởng tượng cái gì

to tend to: có chiều hướng (= have a tendency to, be prone to..)

to open up: mở ra

to be/get into: thích

to foster: nuôi dưỡng

historical fiction: sử giả tưởng

imagination: trí tưởng tượng

adventure: truyện phiêu lưu mạo hiểm

writing skill: kỹ năng viết

mushy: ủy mị

communicate skill: kỹ năng giao tiếp

autobiography: tự truyện 

a lot of fun: rất vui

convivial atmosphere: bầu không khí thoải mái

2. Các câu hỏi thường gặp về Reading

Do you like reading? Why?

Yes, I have a knack for English so I am really into reading English books in order to improve my English skill. Sometimes, I have my nose in a book and do not pay attention to what someone around me says. 

Do you think there are still many people who read newspapers today? Why?

As you know, the internet is becoming more popular in the four corners of the world so people would prefer to pay attention to reading online news because of its convenience rather than focus on newspapers. 

What are the differences between men and women when reading magazines?

There are a host of differences between males and females when reading news but I think the main one is that men often pay attention to sports magazines as they are keen on playing sports. By contrast, women focus more on fashion to update information about new clothes 

What are the differences between magazines and newspapers?

Well, there are a number of differences between magazines and newspapers but I think the main one is that newspapers often provide audiences with information related to all fields such as politics, education, healthcare and so on, while magazines only focus on a particular topic such as sports magazines. Additionally, newspapers serve readers from different ages but magazines are only suitable for a particular group of people.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!