1. Bài thi IELTS Speaking Part 3 là gì? 

Ở bài thi Speaking Part 3, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó. Để đạt điểm số cao cho bài thi này, thí sinh cần nắm chắc các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau, kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Tiêu chí này đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. 

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng cũng như tránh những sai sót không đáng có. 

2. IELTS Simon Speaking Part 3: verb tenses (part 3) 

Trong phần 3 của bài thi IELTS Speaking Part 3, thông thường thí sinh sẽ nhận được các câu hỏi về quá khứ và tương lai, cũng như các câu hỏi về 'hiện tại'. Giám khảo sẽ chấm điểm bằng cách lắng nghe xem cách bạn sử dụng các thì động từ có đúng ngữ cảnh hay không. Hãy cùng tham khảo mẫu câu hỏi và cách trả lời đến từ thầy Simon ngay sau đây nhé 

Câu hỏi Cách trả lời
What types of transport are there in your town? In Manchester I think you can find every form of transport apart from an underground system. You can drive around the city by car or get on a bus; there are even free buses that take people between the train stations. Manchester also has a tram system, and of course there are taxis too.
How has transport changed since your grandparents were young? Well, they had cars, trains and planes back then, and London already had the underground system, but I suppose the difference is that technology has moved on. Having said that, the transport system is not necessarily better nowadays; people travel a lot more, and I'm sure we spend more time stuck in traffic.
What types of transport do you think we will use in the future? I'm not sure, but hopefully we'll have cars that drive themselves and never crash. I think we'll probably fly more, and it might become normal to have your own plane. On the other hand, many cities are building more bicycle lanes, so maybe we will use cars less for getting around towns and cities.

Từ vựng quan trọng

Từ mới Nghĩa
Apart from: ngoài..ra
Underground system: hệ thống ngầm
Train stations: nhà ga
Tram system: hệ thống xe điện
Back then: ngày xưa
Moved on: chuyển
Not necessarily better: không nhất thiết phải tốt hơn
Stuck in traffic: kẹt xe
Drive themselves: xe tự lái
Never crash: không bao giờ xảy ra tai nạn
Bicycle lanes: làn đường dành cho xe đạp
Getting around towns and cities: đi quanh các thị trấn và thành phố

Chúc các bạn ôn thi thành công và đạt kết quả cao!