1. Các tiêu chí chấm điểm bài thi IELTS Speaking Part 3

Ở bài thi Speaking Part 3, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó. Để đạt điểm số cao cho bài thi này, thí sinh cần nắm chắc các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau, kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Tiêu chí này đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. 

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng cũng như tránh những sai sót không đáng có. 

2. IELTS Simon Speaking Part 3: sport

Trong câu trả lời ví dụ bên dưới, thầy Simon đã đưa ra câu trả lời với một số cụm từ vô cùng hay mà người bản ngữ hay sử dụng không chỉ giúp cho giám khảo dễ dàng hiểu hơn mà còn giúp nâng mức điểm cho bài thi của bạn (tương đương với band 9). Hãy cùng tham khảo câu trả lời về chủ đề Sports ngay sau đây từ thầy Simon nhé 

Câu hỏi Cách trả lời
1. Why do you think sport is important? I think sport is important for different reasons. For me, doing a sport is about having fun. When I play football, for example, I forget about everything else and just enjoy myself. Also, doing a sport helps you to keep fit and healthy, and it's a good way to socialise and make friends.
2. Do you think famous sportspeople are good role models for children? I think that sportspeople should be good role models. Children look up to their favourite football players, like David Beckham for example, so I think that these people have an enormous responsibility. They should try to be a good influence, and behave in the right way.
3. Do you agree that sports stars earn too much money? In my opinion, it's fair that the best sportspeople earn a lot of money. Being a top sportsperson requires hours of practice, and there are millions of sports fans who are willing to pay to see them play. If we don't want sportspeople to earn so much money, we shouldn't go to watch them.

Từ vựng quan trọng 

Từ mới Nghĩa
Having fun: vui vẻ
Keep fit: giữ dáng
Healthy: khỏe mạnh
Socialize: xã hội hóa
Make friends: kết bạn
Good role models: hình mẫu tốt
Look up to: noi theo
Have an enormous responsibility: có một trách nhiệm to lớn
A good influence: một người có ảnh hưởng tốt
Behave in the right way: cư xử đúng cách
Requires hours of practice: đòi hỏi hàng giờ thực hành

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!