1. Thông tin cần biết về IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking part 3: rivers, lakes, sea

Câu hỏi Cách trả lời
1. What do you think are the functions of rivers nowadays?
 
Rivers have various functions. In the UK, they were probably more important in the past because they were used for the transportation of goods, but I suppose this is still the case in many parts of the world. Rivers can be used as a source of renewable energy in the production of hydro-electric power, and they are also a source of fresh water for drinking and irrigation. Leisure activities are another function: fishing, canoeing, swimming, bathing... I'm sure there are many other things I haven't thought of.
2. What do you think of boats and ships as forms of transportation?
 
I'm not really a fan of boats and ships. If I'm going abroad, I like to get to my destination quickly, so I prefer travelling by plane. Of course, ships are vital for the transportation of oil and other heavy cargo.
3. Why do some people like to live near rivers, lakes or the sea?
 
Well, the view is probably a major factor; most people like to look out to sea, or across a river or lake. I'd much prefer to look out of my window onto a natural landscape than an apartment building in a city. Then there's the lifestyle: if you live by the sea, for example, you can lie on the beach, go for a swim, or do water sports like surfing or waterskiing. I definitely wouldn't mind living near a beach at some point in my life!

Từ vựng mới

Từ mới Nghĩa
Various functions: 
các chức năng khác nhau
The transportation of goods: việc vận chuyển hàng hóa
This is still the case: đây vẫn là trường hợp/ vẫn phổ biến
A source of renewable energy: nguồn năng lượng tái sử dụng
Hydro-electric power: thủy điện
A source of fresh water for drinking and irrigation: nguồn nước sạch để uống và tưới tiêu
Leisure activities: hoạt động giải trí
Canoeing: chèo thuyền
Bathing: tắm
Boats and ships: tàu và thuyền
Get to my destination: đến đích/ điểm cần đến
Are vital for: có ý nghĩa quan trọng đối với
Oil: dầu
Heavy cargo: hàng nặng
The view: khung cảnh
Look out to sea: nhìn ra biển
Or across a river or lake: vượt qua sông hay hồ
Look out of my window onto a natural landscape: nhìn ra cửa sổ trên một khung cảnh thiên nhiên
An apartment building: căn hộ chung cư
Lifestyle: phong cách sống
Lie on the beach: nằm trên bãi biển
Go for a swim: đi bơi
Surfing: lướt sóng
Waterskiing: trượt nước
At some point in my life: tại một số điểm trong cuộc đời tôi

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!