1. Các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: 'paragraph' answers

Ở bài thi IELTS Speaking Part 3 thì luôn yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi ở một trình độ cao hơn. Bởi vậy, đối với mỗi câu hỏi thí sinh không chỉ cần trả lời câu hỏi một cách trực tiếp mà cần phải biết mở rộng ý và có những ví dụ cụ thể để nâng cao band điểm của mình, đôi khi là những câu trả lời dạng đoạn văn ngắn. 

Theo thầy Simon, ở dạng bài này, thí sinh có thể triển khai trả lời câu trả lời của mình theo 2 cấu trúc như sau: 

- 'idea, explain, example' (ý tưởng, giải thích, đưa ví dụ)

- 'firstly, secondly, finally' (trình bày ý theo thứ tự đầu tiên, thứ hai và cuối cùng) 

Hãy cùng tham khảo mẫu câu trả lời dưới đây đến từ thầy Simon để hiểu rõ hơn về 2 cấu trúc này nhé 

Câu hỏi Cách trả lời
1) Do you think that it's important for people to go on holiday?
 
Answer using 'idea, explain, example'
Yes, I think we all need to go on holiday at least once or twice a year. It isn't healthy to work all year round without some time off to relax; we all need to take a break and recharge our batteries from time to time. Last summer, for example, I went on holiday to France for a couple of weeks, and it was great to leave all of my usual responsibilities behind me. I came home feeling really refreshed and reinvigorated.
2) Why do you think some people prefer not to go abroad on holiday?
 
Answer using 'firstly, secondly, finally'
I suppose there are different reasons why some people choose not to go
abroad on holidays. Firstly, it's usually more expensive to travel abroad
than it is to stay at home. A second reason could be that some people find it stressful to spend time in a foreign country where they don't speak the language, or where they feel that they can't easily integrate with the locals. Finally, many people just love where they live, and don't feel the need to travel abroad.
 

Từ vựng mới:

Tiếng Anh Nghĩa
Healthy: khỏe mạnh
Work all year round: làm việc quanh năm
Take a break: nghỉ ngơi
Recharge our batteries from time to time: thỉnh thoảng nạp năng lượng
Leave all of my usual responsibilities behind me: để lại tất cả trách nhiệm của
tôi đằng sau tôi
Feeling really refreshed and reinvigorated: cảm giác thật sự tươi mới
và hồi sinh
Suppose: giả sử
Go abroad on holidays: đi nghỉ nước ngoài
Stressful: căng thẳng
Foreign country: nước ngoài
Integrate with the locals: hội nhập với người dân địa phương

Chúc các bạn thành công!