1. IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: long answer technique

Đến với phần thi IELTS Speaking Part 3, các câu trả lời cần phải được trau chuốt hơn cũng như phải mở rộng nội dung sao cho dài nhưng vẫn phải đảm bảo các tiêu chí cần có để đạt kết quả tốt. Vậy làm thế nào để mở rộng ý cho những câu hỏi cần những câu trả lời dài? Hãy cùng tham khảo gợi ý sau đây từ thầy Simon nhé 

Theo thầy Simon, kỹ thuật xử lý những câu trả lời dài sẽ tiến hành theo các bước như sau: Trả lời câu hỏi trực tiếp -> Giải thích tại sao -> Cho ví dụ -> Giải thích phương án thay thế / ngược lại. Dưới đây là ví dụ cụ thể cho kỹ thuật này, các bạn hãy tham khảo và nắm được cách làm hiệu quả nhất nhé 

Câu hỏi Cách trả lời

Do you think that it's better to have clear aims for the future, or is it best to take each day as it comes?

(Answer) I think itǯs best to have a good idea of what you want to do with your life, especially in terms of studies and career. (Why) Having aims allows you to plan what you need to do today and tomorrow in order to achieve longer- term objectives. (Example) For example, if you want to become a doctor, you need to choose the right subjects at school, get the right exam results, and work hard at university. (Opposite) Without a clear aim, it would be impossible to take the necessary steps towards a career in medicine, or any other profession.

Từ vựng mới:

Tiếng Anh Nghĩa
In terms of: về mặt
Career: nghề nghiệp
Having aims: có mục đích
In order to achieve longer-term objectives: để đạt được mục tiêu dài
hạn
Choose the right subjects: chọn đúng đối tượng
Get the right exam results: nhận kết quả thi đúng/ tương xứng
Work hard: làm việc chăm chỉ
Take the necessary steps towards:
 
thực hiện các bước cần thiết hướng tới
Profession: nghề nghiệp

Chúc các bạn thành công!