1. Những thông tin cần biết về IELTS Speaking Part 3

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. Để đạt kết quả cao cho phần thi này, bạn cần đáp ứng các tiêu chí như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: idea, explain, personal example

Một trong những tips giúp cho câu trả lời trong phần IELTS Speaking Part 3 của bạn không chỉ đầy đủ ý mà còn đạt điểm cao đó chính là cách trả lời câu hỏi theo "cấu trúc: idea, explain, personal example (ý tưởng, giải thích, ví dụ cá nhân)" đến từ thầy Simon. Vậy cấu trúc này có thể thực hành như thế nào? Hãy cùng IELTS 24h tham khảo bài mẫu của thầy Simon ngay sau đây nhé

Câu hỏi Cách trả lời
What disagreements do teenagers often have with their parents? Why?
 
(Idea / basic answer) Teenagers disagree with their parents about all sorts of things, like the clothes they want to wear, whether they can go out with their friends, doing homework, and how much help they give their parents around the house. (Explain why) I think the teenage years are when we develop a sense of identity, and we want to make our own decisions rather than follow other people's instructions. (Personal example) I remember having disagreements with my own parents, usually about simple things like getting up early in the morning, tidying my room, or doing the washing up!

Từ vựng mới

Tiếng Anh Nghĩa
All sorts of things: tất cả mọi thứ
Teenage years: tuổi thiếu niên
Develop a sense of identity: phát triển cảm giác nhận dạng/ được công nhận
Make our own decisions: tự quyết định
Follow other people's instructions: theo hướng dẫn của người khác
Having disagreements with: bất đồng với 
Tidying: dọn dẹp
Doing the washing up: giặt giũ

Chúc các bạn thành công!