1. Thông tin về IELTS Speaking Part 3

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. Để đạt kết quả cao cho phần thi này, bạn cần đáp ứng các tiêu chí như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: ‘home’ answers and structure

Chủ đề "Home" là chủ đề quan trọng trong cuộc sống thường nhật, bởi vậy chủ đề này cũng thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking Part 3. Hãy cùng tham khảo mẫu câu trả lời sau đây của thầy Simon nhé 

Câu hỏi Cách trả lời
1) Do you think it's better to rent or to buy a place to live in?
 
I think it's better to buy your own home if you can afford to do that. Buying your own home is a better investment in the long term, because you can sell the home and perhaps even make a profit on it. The alternative is to pay rent to a landlord who can ask you to leave at any moment.
2) Do you agree that there is a right age for young adults to stop living with their parents?
 
I'm not sure what the 'right' age would be, but I do agree with the principle that young adults should try to live alone if they can. For some people, the right age is when they get their first full-time jobs and can afford to pay rent, and for others it's when they start university and move into a hall of residence with other students. This was what happened in my case; I moved out of the family home at age 18 when I started university.

Từ vựng mới 

Tiếng Anh Nghĩa
Afford: mua được
A better investment in the long term: đầu tư tốt hơn về lâu dài
Make a profit on it: có được lợi nhuận
Alternative: thay thế
Pay rent to a landlord: trả tiền thuê cho chủ nhà
At any moment: tại bất kì thời điểm nào
The 'right' age: đúng tuổi
Principle: nguyên tắc
Young adults: thanh niên
Afford to pay rent: có khả năng trả tiền thuê nhà
Hall of residence: hội trường cư trú
Happened in my case: xảy ra trong trường hợp của tôi

Chúc các bạn thành công!