1. Những thông tin cần biết về IELTS Speaking Part 3

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút.

Các tiêu chí để đạt điểm cao trong IELTS Speaking Part 3: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: explain, alternative, example

Trong phần 3 của bài thi nói IELTS Speaking, thí sinh cần đưa ra những câu trả lời dài hơn, chi tiết hơn. Theo thầy Simon, cách tốt để thực hiện những câu trả lời như vậy đó chính là tổ chức trả lời theo các bước sau:

- Ý tưởng: trả lời câu hỏi trực tiếp.

- Giải thích: đưa ra lý do hoặc giải thích câu trả lời của bạn chi tiết hơn.

- Thay thế: giải thích một phương án thay thế (ví dụ: ngược lại) cho câu trả lời của bạn.

- Ví dụ: đưa ra một ví dụ cho câu trả lời của bạn.

- Một ý tưởng khác: đôi khi bạn có thể nghĩ ra một ý tưởng khác khi đang nói. Chỉ cần thêm nó vào cuối câu trả lời của bạn.

Hãy cùng IELTS 24h tham khảo bài mẫu của thầy Simon theo cấu trúc trên ngay sau đây nhé

Câu hỏi Cách trả lời
Why do you think some people prefer to buy products from their own countries rather than imported items?
 
(idea) I suppose it's because those people want to support the economy of the country they live in. (explain) If they buy something that was made in their own country, they know that they are contributing to the salaries of workers within the same country, (alternative) whereas if they buy imported items, a foreign company and its employees will benefit.(example) For example, if I buy some meat that originates from a local farm rather than a farm in another country, I'm helping one of my fellow citizens to carry on in business. (another idea) Also, I think that trust is an issue; people might feel that they can trust domestically produced items more than imported ones.

Từ vựng mới:

Tiếng Anh Nghĩa
Contributing to: đóng góp vào
Salaries: lương
Buy imported items: mua hàng nhập khẩu
Foreign company: công ty nước ngoài
Employees: nhân viên
Benefit: lợi ích
Originates from a local farm: xuất phát từ một trang trại địa phương
Fellow citizens: đồng bào
Carry on in business: thực hiện kinh doanh
Trust: tin tưởng
Domestically produced items: các mặt hàng
sản xuất trong nước

Chúc các bạn thành công!