1. Các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: common question types

Dưới đây là 3 dạng câu hỏi phổ biến trong IELTS Speaking Part 3 mà giám khảo có thể hỏi bạn:

- So sánh và đối chiếu.

- Đưa ra ý kiến.

- Tưởng tượng.

Nếu chủ đề của câu hỏi là 'thành phố', giám khảo có thể hỏi

1. How is life different in cities compared to rural areas? (Cuộc sống ở thành phố khác với nông thôn như thế nào?) 

2. How do you think life in big cities could be made easier? ( Bạn nghĩ cuộc sống ở các thành phố lớn có thể dễ dàng hơn như thế nào?)

3. What do you think cities will be like in 50 years time? (Bạn nghĩ các thành phố sẽ như thế nào trong thời gian 50 năm nữa?)

Vậy chúng ta nên trả lời 3 dạng câu hỏi này như thế nào? Hãy cùng tham khảo cách trả lời sau đây đến từ thầy Simon nhé 

Câu hỏi Cách trả lời
How is life different in cities compared to rural areas? Firstly, the cost of living in cities is much higher. Housing is much more expensive in cities compared to rural areas; everything costs more. I think life in cities is more difficult. There are more people, so there's more competition for jobs. Life is a lot slower in rural areas, everyone knows each other and there's a sense of community. I don't think rural areas experience the social problems that you find in cities, like crime and homelessness.
How do you think life in big cities could be made easier? In my opinion cities need to be well-planned. Good public transport can definitely make life easier because there are so many people and it can be really stressful just to move around. Public areas like parks are also important because people need space to relax, and I think cities should be made into healthier places to live and work.
What do you think cities will be like in 50 years time? I imagine cities will be less polluted because we'll have electric cars and better public transport. More people might work from home so maybe cities won't be so busy. But I think there will probably still be problems because more and more people are migrating to cities. So I'm not so optimistic about issues like crime, homelessness and unemployment.

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!