1. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: children's toys

Câu hỏi Cách trả lời
1. Do you think it's important for boys to play with "boys' toys" and
for girls to only play with "girls' toys"?
I think boys naturally seem to prefer playing with "boys' toys" and girls with "girls' toys". When I was young I had toy cars, trucks, guns and things like that, whereas my sister always wanted to play with dolls. I don't suppose it really matters if a boy plays with a doll or a girl plays with a toy car, but children learn quickly what toys are supposed to be for boys and for girls.
2. Do you think it's good if parents only buy "educational" toys for their children? No, I don't agree with only giving children educational toys. In my opinion, children learn by playing with whatever interests them. Children invent their own games, even if they don't have any toys at all. It's important for children just to have fun; there will be plenty of time for parents to worry about education when their children get older.

Từ vựng quan trọng

Từ vựng Nghĩa
Prefer: thích hơn
Play with dolls: chơi với búp bê
It really matters: nó thực sự quan trọng
Educational toys: đồ chơi có tính giáo dục
Interests: sở thích
Invent their own games: phát minh ra trò chơi riêng của chúng
Have fun: vui vẻ
Worry about: lo lắng về

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!