1. IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: 'advice' answers

Trong bài thi IELTS Speaking Part 3, đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp những câu hỏi liên quan đến chủ đề lời khuyên. Vậy làm thế nào để có những câu trả lời thuyết phục và đầy đủ nhất? Hãy cùng IELTS 24h tham khảo cách trả lời câu hỏi liên quan đến Lời khuyên đến từ thầy Simon nhé 

Câu hỏi Cách trả lời
1. Is it better to get advice from a friend or from a family member?
 
I think it depends on the kind of advice that you need. Parents and grandparents probably have more life experience than a friend, and so you might get a wiser or more sensible answer from them. On the other hand, friends are less likely to become too worried if you
go to them with a problem. For example, I probably wouldnǯt want to burden my parents with a financial problem.
2. What would you say are the characteristics of a good adviser?
 
Well, firstly, a good adviser should be a good listener, someone who takes the time to understand the situation before offering advice. Secondly, an adviser should try to be objective, and avoid judging the person who is seeking help. Finally, I think the best advisers have the ability to ask the right questions and encourage others to find their own answers.
3. Should people make their own work and career decisions, or is it a good idea to ask for advice about this?
 
I'd say that it's a mixture of both things. Most of us talk to family,
friends, teachers or colleagues before we make career choices. However, I believe that the final decision should rest with the
individual; we all need to take ultimate responsibility for the big life choices that we make.

Từ vựng mới:

Tiếng Anh Nghĩa
Depends on: phụ thuộc vào
Life experience: kinh nghiệm sống
Get a wiser or more sensible answer: có được câu trả lời khôn ngoan hay hợp lí hơn
Less likely to: ít có khả năng
Burden: gánh nặng
Financial problem: vấn đề tài chính
Good adviser: cố vấn tốt
Good listener: thính giả tốt
Takes the time to understand the situation: dành thời gian để hiểu tình hình
Offering advice: cung cấp lời khuyên
Objective: mục tiêu
Avoid judging: tránh đánh giá
Seeking help: tìm sự giúp đỡ
Have the ability to: có khả năng
Encourage: khuyến khích
A mixture: một hỗn hợp
Colleagues: đồng nghiệp
Make career choices: lựa chọn nghề nghiệp
The final decision: quyết định cuối cùng
Rest with: là trách nhiệm của
Individual: cá nhân
Take ultimate responsibility for: chịu trách nhiệm cuối cùng về

Chúc các bạn thành công!