1. Các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: add more detail

Đối với bài thi IELTS Speaking Part 3 thường sẽ bao quát những câu hỏi cần những câu hỏi dài và xúc tích hơn. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng bí ý tưởng và không có gì để nói? Hãy cùng tham khảo cách trả lời ngay sau đây đến từ thầy Simon để thêm ý tưởng cho bài thi của mình nhé 

Câu hỏi Cách trả lời
Question:
In your opinion, are newspapers important?

 
Example student answer:
Yes, in my opinion newspapers are very important (why?) because they give us information about what is happening around the world. (why?) They are a vital source of knowledge about education, technology, medicine and many other fields. This is a good start, but let's try to raise the answer to band 9 level.
Example answer with 'alternative' and 'example':
Yes, in my opinion newspapers are very important (why?) because they give us information about what is happening around the world. (why?) They are a vital source of knowledge about education, technology, medicine and many other fields. (alternative?) If newspapers didn't exist, I think the quality of news coverage would suffer because there would be fewer professional journalists. (example?) We would have to rely, for example, on unpaid bloggers who do not have the budgets to carry out detailed research before they write an article.

Từ vựng mới:

Tiếng Anh Nghĩa
Give us information about: cung cấp cho chúng tôi thông tin về
A vital source of knowledge: một nguồn kiến thức quan trong
Exist: tồn tại
The quality of news coverage: chất lượng của tin tức
Professional journalists: nhà báo chuyên nghiệp
Rely on: dựa vào
Unpaid bloggers: các blogger không được trả lương
Carry out detailed research: tiến hành nghiên cứu chi tiết
Write an article: viết một mẩu báo

Chúc các bạn thành công!