1. Cấu trúc và cách viết IELTS Writing Task 1: Table

1.1. IELTS Writing Task 1: Table là gì? 

Table là loại biểu đồ bảng biểu gồm 1 bảng hay nhiều bảng biểu diễn số liệu, có nhiều cột và nhiều hàng trong 1 bảng. Những số liệu này nhằm so sánh giữa các đối tượng với nhau. Loại biểu đồ này còn được gọi là “version 2” của Bar chart vì cả 2 dạng biểu đồ đều thể hiện sự so sánh thông tin dữ liệu với nhau, giống nhau về cấu trúc so sánh và cách biểu diễn số liệu. Có 2 dạng Table là dạng có yếu tố thời gian và dạng không có yếu tố thời gian.

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1: Table

- 25% cho Task Achievement ( Trả lời đúng câu hỏi đề bài)

- 25% cho Coherence and Cohesion (Độ mạch lạc của bài viết)

- 25% cho Lexical Resource (Nguồn từ vựng)

- 25% cho Grammatical Range and Accuracy (Chính xác về ngữ pháp)

1.3. Cách viết  IELTS Writing Task 1: Table

a. Đối với phần Introduction

Nhiệm vụ của phần mở bài là giới thiệu cho người đọc thấy được nội dung được miêu tả trong bảng, cụ thể là:

- What (Số liệu trong bảng thể hiện nội dung gì?)

- Where (Số liệu trong bảng được lấy ở đâu?)

- When (Số liệu được đưa ra vào thời điểm nào?)

b. Đối với phần Overview

Nhiệm vụ của phần Overview đó là tóm tắt bao quát các đặc điểm nổi trội nhất của table. Tuy nhiên, bạn không nên nêu quá chi tiết (nêu số liệu) để tránh sang phần thân bài không còn thông tin để nêu. Vì vậy, để có thể nêu rõ và đủ, bạn nên thực hiện như sau:

- Nhìn theo chiều dọc và chiều ngang của table để nhận ra các đặc trung khác nhau theo từng kiểu phân loại khác nhau (Có sự tương đồng, giống nhau nào giữa các số liệu ở cùng hàng hay cùng cột không? Có sự khác biệt, tương phản nào giữa các số liệu ở cùng hàng hay cùng cột không?)

- Chú ý những số liệu cao nhất và thấp nhấtChú ý những số liệu ít có sự thay đổi (nếu có năm)

c. Đối với phần Body

- Đối với dạng bài Thay đổi theo thời gian

Ở dạng này, từng item trong bảng sẽ thay đổi theo thời gian. Vì vậy, ngôn ngữ thể hiện xu hướng (tăng, giảm, không thay đổi,…) nên được sử dụng kèm với ngôn ngữ so sánh (comparison: cao hơn, thấp hơn, cao nhất, thấp hơn, đứng thứ 2,3,…).

- Đối với dạng Không thay đổi theo thời gian

Vì dạng này không có xu hướng thay đổi theo thời gian, nên sẽ có ít thông tin được báo cáo hơn (chỉ sử dụng ngôn ngữ so sánh).

2. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Table

2.1. Đề bài 1: 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Table

The table compares two primary schools in terms of the proportions of their pupils who experienced seven different educational problems in the years 2005 and 2015.

It is noticeable that school A had higher proportions of children with all seven educational difficulties in both years. However, while school A managed to reduce the incidence of most of the problems between 2005 and 2015, school B saw an overall rise in the percentage of children who were struggling.

In 2005, 42% of school Aǯs pupils found it difficult to follow instructions, whereas only 6% of pupils in school B experienced this problem. Similarly, between 30 and 40 per cent of children attending school A had problems in the areas of spelling, listening, verbal expression and concentration in lessons, while the equivalent figures for school B stood at between 5 and 15 per cent.

In 2015, the difference between the two schools was less pronounced. Notably, the proportion of children who struggled to follow instructions fell by 24% in school A, and this school also saw falls of 22%, 15%, 14% and 5% in the figures for children who had problems with concentration, listening, verbal expression and spelling. In school B, however, the proportion of children who struggled with spelling and following instructions doubled, to 10% and 12% respectively, and there was almost no change in the incidence of listening, verbal or concentration problems.

2.2. Đề bài 2: 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Table

The tables show the amount of money spent on Fairtrade coffee and bananas in two separate years in the UK, Switzerland, Denmark, Belgium and Sweden.

It is clear that sales of Fairtrade coffee rose in all five European countries from 1999 to 2004, but sales of Fairtrade bananas only went up in three out of the five countries. Overall, the UK saw by far the highest levels of spending on the two products.

In 1999, Switzerland had the highest sales of Fairtrade coffee, at €͛ 3 million, while revenue from Fairtrade bananas was highest in the UK, at €͙͝ 15 million. By 2004, however, sales of Fairtrade coffee in the UK had risen to €͚͘ 20 million, and this was over three times higher than Switzerland's sales figure for Fairtrade coffee in that year. The year 2004 also saw dramatic increases in the money spent on Fairtrade bananas in the UK and Switzerland, with revenues rising by €͛ 32million and €͛ 4.5 million respectively.

Sales of the two Fairtrade products were far lower in Denmark, Belgium and Sweden. Small increases in sales of Fairtrade coffee can be seen, but revenue remained at €͚ million or below in all three countries in both years. Finally, it is noticeable that the money spent on Fairtrade bananas actually fell in Belgium and Sweden.

Chúc các bạn thành công!