1. Cấu trúc và cách viết IELTS Writing Task 1: Map

1.1. IELTS Writing Task 1: Map là gì? 

Dạng Map (bản đồ) ở phần thi IELTS Writing Task 1 là một trong những dạng đề khó, yêu cầu bạn phải chọn, miêu tả những đặc điểm nổi bật trên map sau đó so sánh nếu cần thiết. Đồng thời bạn phải sử dụng cả thì hiện tại và thì quá khứ để mô tả bản đồ và sự phát triển của địa điểm đó. Ở phần thi IELTS Writing Task 1 thường sẽ có 2 dạng Map như sau:

- Dạng 1 bản đồ: Yêu cầu thí sinh miêu tả một bản đồ và sử dụng thì hiện tại đơn, dạng này hiếm gặp hơn dạng còn lại.

- Dạng nhiều bản đồ: Yêu cầu thí sinh chọn các chi tiết, miêu tả và so sánh các bản đồ. Với dạng này, thí sinh dùng thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai tùy theo giai đoạn thời gian của bản đồ.

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1: Map

- 25% cho Task Achievement ( Trả lời đúng câu hỏi đề bài)

- 25% cho Coherence and Cohesion (Độ mạch lạc của bài viết)

- 25% cho Lexical Resource (Nguồn từ vựng)

- 25% cho Grammatical Range and Accuracy (Chính xác về ngữ pháp)

1.3. Cách viết  IELTS Writing Task 1: Map

a. Đối với phần Introduction

Cũng giống như các dạng đề khác của IELTS Writing Task 1 thì đầu tiên bạn cần đó chính là paraphrase lại câu của đề bài bằng các từ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc câu.

b. Đối với phần Overview

Để hoàn thiện phần Overview, bạn có thể lưu ý và vận dụng một số cấu trúc, cụm danh từ như sau: 

+ Cấu trúc chung cho câu overview:

Overall, the + [danh từ] + [witness] radical changes with the most noticeable being + [cụm danh từ]

+ Các cụm danh từ để nêu điểm khác biệt giữa 2 bản đồ thường dùng:

- The relocation and expansion of + ABC: sự di dời và mở rộng của + ABC

- The replacement of ABC for XYZ: sự thay thế của cái cũ (ABC) cho cái mới (XYZ)

- The addition of ABC: sự thêm vào của ABC

- The erection of ABC: sự xây dựng thêm ABC

- The disappearance of ABC: sự biến mất của ABC

c. Đối với phần Body

Trong bài map nếu có so sánh 2 map thì thí sinh nên chia cách viết là mỗi đoạn Body viết về 1 map. Cách chia 2 đoạn Body như sau:

- Body 1 sẽ viết Map năm quá khứ, thường Body 1 của Map năm quá khứ sẽ ngắn hơn, ở đoạn này sẽ mô tả những điểm nổi bật của Map trong quá khứ. 

- Body 2 sẽ viết Map năm tương lai, thì chúng ta cũng sẽ mô tả những đặc điểm nổi bật của Map năm tương lai, chú ý là ở những đặc điểm có sự thay đổi từ quá khứ đến tương lai. Nói cách khác chúng ta nên có sự so sánh là trong quá khứ nó như nào và trong hiện tại nó đã đương thay đổi như nào. 

2. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Map

2.1. Đề bài 1: 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Map

The map shows the growth of a village called Chorleywood between 1868 and 1994.

It is clear that the village grew as the transport infrastructure was improved. Four periods of development are shown on the map, and each of the populated areas is near to the main roads, the railway or the motorway.

From 1868 to 1883, Chorleywood covered a small area next to one of the main roads. Chorleywood Park and Golf Course is now located next to this original village area. The village grew along the main road to the south between 1883 and 1922, and in 1909 a railway line was built crossing this area from west to east. Chorleywood station is in this part of the village.

The expansion of Chorleywood continued to the east and west alongside the railway line until 1970. At that time, a motorway was built to the east of the village, and from 1970 to 1994, further development of the village took place around motorway intersections with the railway and one of the main roads.

2.2. Đề bài: 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Map

The diagrams illustrate some proposed changes to the central area of the town of Islip.

It is clear that the principal change to the town will be the construction of a ring road around the centre. Various other developments with regard to shops and housing will accompany the building of this road.

Looking at the map of Islip as it is now, we can see that a main road runs through its centre from east to west. The second map shows the planned pedestrianisation of this road. Traffic will be diverted on to a dual carriageway that will form a ring around the town centre.

Currently there is a row of shops along either side of the main road. However, it appears that the shops along the north side of the new pedestrian street will be demolished to make way for a bus station, shopping centre, car park and new housing area. The shops along the south side of the street will remain, but it seemsthat the townǯs park will be reduced in size so that more new houses can be built within the ring road.

Chúc các bạn thành công trong kỳ thi IELTS sắp tới!