1. Cấu trúc và cách viết IELTS Writing Task 1: Line Graph

1.1. IELTS Writing Task 1: Line Graph là gì? 

Line graphs là dạng biểu đồ trong đó có chứa một hoặc nhiều đường. Mỗi đường biểu thị cho sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua nhiều mốc trong một khoảng thời gian (có thể là tuần, tháng, năm, thập kỷ…). Dạng câu hỏi Line graphs là một dạng bài thi khá phổ biến trong IELTS Writing Task 1.

Thí sinh sẽ phải viết một đoạn văn ít nhất 150 từ để miêu tả các thông tin được thể hiện trên biểu đồ. Để đạt được mức điểm cao thì đòi hỏi thí sinh cần có một lượng kiến thức nhất định về từ vựng cũng như cách thức, chiến thuật làm bài. Cấu trúc của một bài viết dạng Line Graph sẽ gồm có 3 phần chính nhưng được chia làm 4 đoạn văn nhỏ: introduction, overview và 2 đoạn Body. 

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1: Line Graph

- 25% cho Task Achievement ( Trả lời đúng câu hỏi đề bài)

- 25% cho Coherence and Cohesion (Độ mạch lạc của bài viết)

- 25% cho Lexical Resource (Nguồn từ vựng)

- 25% cho Grammatical Range and Accuracy (Chính xác về ngữ pháp)

1.3. Cách viết  IELTS Writing Task 1: Line Graph

a. Đối với phần Introduction

Ở phần mở bài, thí sinh chỉ cần trình bày ngắn gọn bằng 1 đến 2 câu để trả lời cho câu hỏi: Biểu đồ trên trình bày về vấn đề gì? Phương pháp duy nhất bạn cần dùng ở đây là Paraphrase (biến đổi đề bài thành câu mở đầu một cách dễ dàng và nhanh chóng mà vẫn đủ ý và chính xác). Một số từ đồng nghĩa cần thiết để áp dụng kỹ thuật paraphrase là:

- The bar chart(s) = the chart(s) = the graph

- shows = compares = illustrates

- figures for = number of

- in 2012 = in the year 2012

- between 2010 and 2020 = over a period of 10 years

b. Đối với phần Overview

Trong phần này, ta sẽ nêu bức tranh tổng quan của biểu đồ đã cho như: những thay đổi, những đặc điểm chính của biểu đồ nhưng không miêu tả chi tiết, chỉ cần có từ 1-2 câu miêu tả ngắn gọn và súc tích. Để hoàn thành phần này, thí sinh sẽ tiến hành trả lời 2 câu hỏi, đó là:

- Xu hướng chung của các đường là gì?

- Có đường nào nổi bật nhất không?

Chỉ cần trả lời xong hai câu hỏi này là bạn đã hoàn thành một đoạn overview hoàn chỉnh và đầy đủ rồi. Một số từ vựng ta có thể làm mở đầu cho phần Overview là It is clear that, Overall,...

c. Đối với phần Body

Có 2 cách bạn có thể áp dụng để viết 2 đoạn Body của Line graph:

- Chia theo mốc thời gian

Có nghĩa là bạn sẽ tách đôi khung thời gian của biểu đồ ra làm 2 và nhận xét về từng khung thời gian một trong 2 đoạn khác nhau. Đây là cách bạn nên áp dụng để được điểm cao hơn vì ưu điểm của nó là so sánh được sự khác nhau giữa các đối tượng trong cùng 1 khung thời gian nhất định.

- Chia theo xu hướng

Cách này có nghĩa là bạn sẽ tập trung vào sự thay đổi của các đường trong biểu đồ để miêu tả. Ví dụ trong một biểu đồ có đường biểu diễn giá xăng dầu của Mỹ và Úc từ năm 1995 đến năm 2000, thì bạn có thể chia 1 đoạn để nói về xu hướng giá xăng dầu của Mỹ và 1 đoạn để miêu tả xu hướng giá xăng dầu của Úc.

2. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph

2.1. Đề bài 1: 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph

The chart gives information about UK immigration, emigration and net migration between 1999 and 2008.

Both immigration and emigration rates rose over the period shown, but the figures for immigration were significantly higher. Net migration peaked in 2004 and 2007.

In 1999, over 450,000 people came to live in the UK, while the number of people who emigrated stood at just under 300,000. The figure for net migration was around 160,000, and it remained at a similar level until 2003. From 1999 to 2004, the immigration rate rose by nearly 150,000 people, but there was a much smaller rise in emigration. Net migration peaked at almost 250,000 people in 2004.

After 2004, the rate of immigration remained high, but the number of people emigrating fluctuated. Emigration fell suddenly in 2007, before peaking at about 420,000 people in 2008. As a result, the net migration figure rose to around 240,000 in 2007, but fell back to around 160,000 in 2008.

2.2. Đề bài 2: 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph

The line graph compares the average price of a barrel of oil with the food price index over a period of 11 years.

It is clear that average global prices of both oil and food rose considerably between 2000 and 2011. Furthermore, the trends for both commodities were very similar, and so a strong correlation (93.6%) is suggested.

In the year 2000, the average global oil price was close to $25 per barrel, and the food price index stood at just under 90 points. Over the following four years both prices remained relatively stable, before rising steadily between 2004 and 2007. By 2007, the average oil price had more than doubled, to nearly $60 per barrel, and food prices had risen by around 50 points.

A dramatic increase in both commodity prices was seen from 2007 to 2008, with oil prices reaching a peak of approximately $130 per barrel and the food price index rising to 220 points. However, by the beginning of 2009 the price of oil had dropped by roughly $90, and the food price index was down by about 80 points. Finally, in 2011, the average oil price rose once again, to nearly $100 per barrel, while the food price index reached its peak, at almost 240 points.

2.3. Đề bài 3: 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph

The line graph compares three companies in terms of their waste output between the years 2000 and 2015.

It is clear that there were significant changes in the amounts of waste produced by all three companies shown on the graph. While companies A and B saw waste output fall over the 15-year period, the amount of waste produced by company C increased considerably.

In 2000, company A produced 12 tonnes of waste, while companies B and C produced around 8 tonnes and 4 tonnes of waste material respectively. Over the following 5 years, the waste output of companies B and C rose by around 2 tonnes, but the figure for company A fell by approximately 1 tonne.

From 2005 to 2015, company A cut waste production by roughly 3 tonnes, and company B reduced its waste by around 7 tonnes. By contrast, company C saw an increase in waste production of approximately 4 tonnes over the same 10-year period. By 2015, company C's waste output had risen to 10 tonnes, while the respective amounts of waste from companies A and B had dropped to 8 tonnes and only 3 tonnes.

Bài viết trên hy vọng cung cấp đầy đủ thông tin cho bạn về Cách viết IELTS Writing Task 1: Line Graph và một sô bài mẫu cực hay từ thầy Simon!