1. IELTS Speaking Part 1 là gì? 

Với IELTS Speaking Part 1, thí sinh sẽ có khoảng 4 phút để trao đổi và trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra về một số câu hỏi cá nhân đơn giản về các chủ đề quen thuộc hàng ngày. Ví dụ như chủ đề về: công việc, học tập, nơi bạn sống, thực phẩm, ngày lễ, bạn bè, đi chơi, lễ hội, thể thao, trường học và giao thông công cộng, con số. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 1 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. Từ vựng IELTS chủ đề Laughing

Hilarious (a): rất/ cực kỳ buồn cười

Humor (a): sự hài hước 

Entertaining (a): thú vị

Look hilarious: trông hài hước

Sound funny: nghe có vẻ buồn cười

Find something funny: thấy sự vật/ sự việc gì buồn cười.

play comedy: diễn hài kịch

stand-up comedy: hài kịch ngẫu hứng

romantic comedy: hài kịch tình cảm

comedy writer: nhà biên soạn hài kịch

3. Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Laughing

1. What kinds of thing make you laugh?

I laugh most when I'm with friends talking about funny things that have happened to us. I also like watching comedians and comedy films.

2. Do you like making other people laugh?

Yes, it's a nice feeling when you can make someone laugh because you can see that you've made them happy. It's great to share a funny moment with someone.

3. Do you think it's important for people to laugh?

Yes, of course. It's important to see the funny side of things; humour helps us not to take life too seriously. I think that laughter is good for our health.

4. Is laughing the same as feeling happy?

It's not exactly the same because you can be happy without laughing, and sometimes we laugh when something bad has happened; a sense of humour can help us to cope with difficult situations.

Watching comedians and comedy films Xem các diễn viên hài và phim hài
Share a funny moment with Chia sẻ một khoảnh khắc vui vẻ với
See the funny side of things Thấy khía cạnh vui vẻ của nhiều thứ
Humour Hài hước
Not to take life too seriously Không để cuộc sống quá nghiêm trọng
A sense of humour Tính hài hước
Cope with difficult situations Đối phó với những tình huống khó khăn

Chúc các bạn thành công!