1. IELTS Speaking Part 1 là gì? 

Với IELTS Speaking Part 1, thí sinh sẽ có khoảng 4 phút để trao đổi và trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra về một số câu hỏi cá nhân đơn giản về các chủ đề quen thuộc hàng ngày. Ví dụ như chủ đề về: công việc, học tập, nơi bạn sống, thực phẩm, ngày lễ, bạn bè, đi chơi, lễ hội, thể thao, trường học và giao thông công cộng, con số. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 1 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Communication

1. How do you usually keep in touch with members of your family?

I mostly keep in touch with my family by phone, and I've started using the Internet to make video calls. I also try to visit members of my family in person as often as I can.

2. Do you prefer to speak to people by phone or by writing emails?

It depends on the situation. I use email and text messages to communicate with friends, but my parents prefer it if I phone them.

3. Do you ever write letters by hand? (Why / Why not?)

No, I don't write letters by hand because it's so much easier to send an email that will arrive immediately.

4. Is there anything you dislike about mobile phones?

Well, I don't like listening to other people's conversations in public places, and I don't like it when someone's phone rings in the cinema or during a lesson.

Keep in touch with Giữ liên lạc với
Make video calls Gọi điện video
In person Trực tiếp
Communicate with Giao tiếp với
Write letters by hand Viết thư tay
Arrive immediately Đến ngay

Chúc các bạn ôn thi thật tốt và đạt kết quả cao ở kỳ thi IELTS sắp tới!