Phương tiện giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng của mỗi chúng ta. Vậy tên các phương tiện và các từ vựng tiếng Anh này thường xuyên được dùng trong giao thông là gì? Hãy cùng IELTS 24h tìm hiểu về chủ đề phương tiện giao thông với những từ vựng thông dụng và phổ biến nhất nhé 

1. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Phương tiện giao thông 

Tiếng Anh Phiên Âm Nghĩa

car

/kɑːr/ xe hơi
truck /trʌk/ xe tải
bus  /bʌs/ xe buýt
bicycle    /ˈbaɪsɪkl/ xe đạp
scooter  /ˈskuːtər/ xe tay ga
motorbike  /ˈməʊtəbaɪk/ xe máy
train    /treɪn/ xe lửa
subway    /ˈsʌbweɪ/ tàu điện ngầm
helicopter  : /ˈhelɪkɒptər/ máy bay trực thăng
cruise ship /kruːz ʃɪp/  tàu du lịch
cargo ship  /ˈkɑːɡəʊ ʃɪp/ tàu chở hàng
submarine /ˌsʌbmərˈiːn/ tàu cánh ngầm
airplane  /ˈeəpleɪn/ máy bay
coach  /kəʊtʃ/ xe khách
minibus  /ˈmɪnibʌs/ xe buýt nhỏ
taxi /ˈtæksi/  xe taxi
tram  /træm/ xe điện
tube   /tjuːb/ tàu điện ngầm
van    /væn/ xe tải nhỏ
boat  /bəʊt/ thuyền
submarine  /'sʌbməri:n/ tàu ngầm
ferry  /ˈferi/ phà
speedboat  /ˈspiːdbəʊt/ tàu siêu tốc
ambulance  /ˈæmbjələns/ xe cứu thương
convertible  /kən'və:təbl/ ô tô mui trần

2. Các mẫu câu hỏi tiếng Anh phương tiện giao thông

Cách hỏi về phương tiện giao thông như thế nào? Hãy cùng khám phá ngay các mẫu câu cơ bản được IELTS 24h tổng hợp dưới đây nhé

- How do you go to the school/office? - Bạn đi làm/đi học bằng phương tiện gì?

- How do you travel to school/ work? - Bạn đi làm/ đi học bằng cách nào? 

- How to you get to school/ work? - Bạn đến trường/ đi làm bằng cách nào?

Chúc các bạn thành công!