1. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Mối quan hệ

Từ mới Phiên âm Nghĩa

Father

(ˈfɑːðə) bố
Mother (ˈmʌðə) mẹ
Single mother (ˈsɪŋgl ˈmʌðə) mẹ đơn thân
Stepsister (ˈstɛpˌsɪstə) con gái của mẹ kế/dượng
Stepbrother (ˈstɛpˌbrʌðə) con trai của mẹ kế/dượng
Godfather (ˈgɒdˌfɑːðə) bố đỡ đầu
Godmother (ˈgɒdˌmʌðə) mẹ đỡ đầu
Stepfather (ˈstɛpˌfɑːðə) dượng
Stepmother (ˈstɛpˌmʌðə) mẹ kế
Grandfather (ˈgrændˌfɑːðə) ông
Grandmother (ˈgrænˌmʌðə)
Granddaughter (ˈgrænˌdɔːtə) cháu gái
Grandson (ˈgrænsʌn) cháu trai
Cousin (ˈkʌzn) anh chị em họ
Daughter (ˈdɔːtə) con gái
Son (sʌn) con trai
Mother-in-law (ˈmʌðərɪnlɔ) mẹ chồng/mẹ vợ
ather-in-law (ˈfɑːðərɪnlɔ) bố chồng/bố vợ

Boyfriend

(ˈbɔɪˌfrɛnd) Bạn trai
Girlfriend (ˈgɜːlˌfrɛnd) Bạn gái
classmate (ˈklɑːsmeɪt) bạn cùng lớp

schoolmate

(ˈskuːlmeɪt) bạn cùng trường

Mistress

(ˈmɪstrɪs) tình nhân
Lover (ˈlʌvə) người yêu

Daughter-in-law

(dɔːtərɪnlɔ) con dâu
Brother-in-law (ˈbrʌðərɪnlɔ) anh/em rể
Sister-in-law (ˈsɪstərɪnlɔ) chị/em dâu

Godfather

(ˈgɒdˌfɑːðə) bố đỡ đầu
Godmother (ˈgɒdˌmʌðə) mẹ đỡ đầu

2. Cách học thuộc từ nhanh chóng và hiệu quả

2.1. Học từ vựng thông qua Mind Map

Một trong những cách học từ vựng tiếng Anh dễ nhớ và được áp dụng nhiều là sử dụng bản đồ tư duy. Việc vận dụng bản đồ tư duy (mind map) sẽ giúp cho việc học từ vựng tiếng Anh thêm phần thú vị với đa dạng màu sắc và hình vẽ phong phú. Phương pháp này hiện nay được rất nhiều bạn học áp dụng và đạt kết quả cao. 

2.2. Đọc sách báo và xem video

Việc đọc sách, xem video/nghe nhạc là cách rất hay giúp bạn có thể học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, ngữ cảnh hiệu quả. Trong quá trình đọc sách hay xem video/nghe nhạc thay vì dừng lại để tra từ điển làm ngắt quãng nội dung thì bạn hãy cố gắng tự hiểu nội dung và sau đó ghi hoặc đánh dấu lại những từ không hiểu. Sau khi xem xong bạn mới tra từ điển và đừng quên xem lại đoạn văn/đoạn phim có chứa từ ngữ ấy để nắm chắc ngữ cảnh nhé

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!