1. Thông tin về sách tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

1.1. Sách tiếng Anh lớp 8 chương trình mới 

Bộ sách tiếng Anh lớp 8 chương trình mới được biên soạn một cách logic, dễ nhìn và dễ hiểu, giúp củng cố kiến thức toàn diện đặc biệt là nâng cao khả năng tiếng Anh của học sinh thông qua 4 kỹ năng chính Nghe - nói - đọc - viết. Đặc biệt, bộ sách này có những ưu điểm tích cực như sau: 

- Rèn luyện và xây dựng kỹ năng Nghe - nói - đọc - hiểu tốt

- Thông tin và hình ảnh được biên soạn logic, truyền tải dễ hiểu

- Cung cố ngữ pháp chắc chắn

1.2. Nội dung sách tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Unit Nội dung Unit
Unit 1:
 
Leisure Activities - Hoạt động giải trí
Unit 2: Life In The Countryside - Cuộc sống ở miền quê
Unit 3: Peoples of Viet Nam - Các dân tộc Việt Nam
Unit 4:  Our Customs And Traditions - Phong tục và truyền thống của chúng ta
Unit 5: Festivals In Viet Nam - Lễ hội ở Việt Nam
Unit 6: Unit 6: Folk Tales - Truyện dân gian
Review 2: Unit 4 - 5 - 6 Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Unit 4-5-6
Unit 7:  Pollution - Ô nhiễm
Unit 8: English Speaking Countries - Những quốc gia nói tiếng anh
Unit 9: Natural Disasters - Thảm họa thiên nhiên
Unit 10: Communication - Giao Tiếp
Unit 11:  Science And Technology - Khoa học và công nghệ
Unit 12 : Life On Other Planets - Cuộc Sống Trên Hành Tinh Khác

2. Giá bán sách tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

STT Tên sách Đơn giá
I.  Sách học sinh 
1.  Tiếng anh lớp 8 - Tập 1 - SHS 35.000đ 
2 Tiếng anh lớp 8 - Tập 2 - SHS 35.000đ
II.  Sách bài tập 
3 Tiếng anh lớp 8 - Tập 18- SBT 33.000đ 
4 Tiếng anh lớp 9 - Tập 2 - SBT 33.000đ 

Chúc các con một năm học mới thành công!