1. Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge là gì?

Kỳ thi Anh ngữ Cambridge (Cambridge English Language Assessment) là một hệ thống bài thi kiểm tra kỹ năng tiếng Anh với nhiều cấp độ, nhằm đánh giá trình độ và khả năng sử dụng ngoại ngữ của người thi, qua đó cấp chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế được đảm trách bởi Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Trường Đại Học Cambridge (Cambridge ESOL) - một bộ phận của Trường Đại Học Cambridge tại Vương Quốc Anh, và là một nhánh của Cambridge Assessment, một tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đánh giá chất lượng giáo dục.

Kỳ thi bao gồm Kỳ Thi Tiếng Anh dành cho Trẻ Em (Young Learners English – YLE: Starters, Movers, Flyers), các kỳ thi Tiếng Anh tổng quát dành cho học sinh, sinh viên và người lớn (KET, PET, FCE, CAE, CPE). Nội dung thi bao quát đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết giúp thí sinh có thể tự đánh giá một cách chính xác và trực quan trình độ tiếng Anh của mình. 

2. Thời hạn sử dụng của chứng chỉ Cambridge

Khác với thời hạn bằng IELTS, TOEFL hay TOEIC chỉ có 2 năm, đối với chứng chỉ Cambridge bạn chỉ cần thi 1 lần và có thể sử dụng mãi mãi về sau mà không cần thi lại nhiều lần nữa. 

3. Phân loại chứng chỉ Cambridge

1. CAMBRIDGE ENGLISH : YOUNG LEANERS (Starters – Movers- Flyers)

'Cambridge English: Young Learners' được thiết kế dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi, chia thành 3 trình độ: Starters, Movers, Flyers tập trung vào những chủ đề quen thuộc và các kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh thông qua nghe, nói, đọc và viết.

➢ STARTERS - Kỳ thi Cambridge English: Young Learners thứ nhất

➢ MOVERS - Kỳ thi Cambridge English: Young Learners thứ hai

➢FLYERS - Kỳ thi Cambridge English: Young Learners thứ ba

2. CAMBRIDGE ENGLISH: KEY (KET)

Cambridge English: Key, còn được gọi là Key English Test (KET), là văn bằng chứng chỉ cấp độ cơ bản dành cho thiếu niên và người lớn có thể sử dụng tiếng Anh và giao tiếp trong các tình huống đơn giản. Cambridge English: Key được xếp ở Trình độ A2 trong Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung của Châu Âu (CEFR).

3. CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY (PET)

Cambridge English: Preliminary, còn được gọi là Preliminary English Test (PET), là văn bằng chứng chỉ trình độ trung cấp, tương đương với trình độ B1 của Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu u (CEFR). Ở trình độ này, người học có khả năng sử dụng các kỹ năng tiếng Anh để giao tiếp như người bản xứ trong công việc, học tập và du lịch.

4. Chứng chỉ FCE (First Certificate in English)

Chứng chỉ FCE: chứng chỉ ở cấp độ Trung Cấp, tương đương với bằng B2 của Châu u. Tại cấp độ ngày người học có thể giao tiếp những tình huống đa dạng hơn trong học tâp, công việc . FCE có thể dùng để du học hay làm việc tại nước ngoài.

5. Chứng chỉ CAE (Certificate of Advanced English)

Chứng chỉ CAE: chứng chỉ cao cấp tương đương với bằng C1 của Châu Âu. Tại cấp độ ngày người học có thể tự tin giao tiếp ở hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống

6. Chứng chỉ CPE (Certificate of Proficiency in English)

Chứng chỉ CPE: chứng chỉ cao cấp tương đương bằng C2 của Châu u. Tại cấp độ ngày người học tự tin giao tiếp hiệu quả tất cả lĩnh vực lưu loát như người bản xứ.

4. Quy đổi điểm chứng chỉ Cambridge sang IELTS

Cambridge Assessment English là gì

Chúc các bạn thành công!