Ngày tháng năm là một trong những nội dung chúng ta thường xuyên nói và viết hàng ngày. Thậm chí, bạn còn có thể gặp trong bài thi IELTS Listening nữa đấy nhé. Do đó, việc viết ngày tháng năm trong tiếng Anh như thế nào, có bao nhiêu cách viết tất cả là bài học mà chúng ta cần phải nắm thật chắc và không được phép sai. Và sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để ghi nhớ các cách viết về ngày tháng năm trong tiếng Anh dễ và chuẩn nhất.

1. Các từ vựng về ngày, tháng, năm

- Các ngày trong tuần bằng tiếng Anh

Từ vựng Cách viết tắt Nghĩa của từ
Monday MON thứ 2
Tuesday TUE thứ 3
Wednesday WED thứ 4
Thursday THU thứ 5
Friday FRI thứ 6
Saturday SAT thứ 7
Sunday SUN chủ nhật

Chúng ta dùng giới từ “On” trước ngày trong tuần

- Các tháng trong năm bằng tiếng Anh

Từ vựng Cách viết tắt Nghĩa của từ
January Jan tháng 1
February Feb tháng 2
March Mar tháng 3
April Apr tháng 4
May
May
tháng 5
June June tháng 6
July
July
tháng 7
August Aug tháng 8
September Sept tháng 9
October Oct tháng 10
November Nov tháng 11
December Dec tháng 12

Chúng ta dùng giới từ “In” trước các tháng. Nếu có cả ngày và tháng, thì chúng ta dùng giới từ “On”.

2. Cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh

Cách viết theo kiểu Anh – Anh

Ngày luôn viết trước tháng và có thể thêm số thứ tự vào phía sau (ví dụ: st, th…), đồng thời bỏ đi giới từ of đứng trước tháng. 

Ví dụ:

6th January 2009 (Ngày 6 tháng 1 năm 2009)

1st June  2007 (Ngày 1 tháng 5 năm 2007)

Cách viết theo kiểu Anh - Mỹ

Tháng luôn viết trước ngày và có mạo từ đằng trước. Dấu phẩy thường được sử dụng trước năm.

Ví dụ: August the 9th, 2007

(Ngày 9 tháng 8 năm 2007)

Cách viết thông dụng

- Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm.

Ví dụ: Wednesday, December 3rd, 2008

(Thứ 4 ngày 3 tháng 12 năm 2008)

- Thứ, ngày (số thứ tự) + tháng, năm.

Ví dụ: Wednesday, 3rd December, 2008

(Thứ 4 ngày 3 tháng 12 năm 2008)

Trên đây là hướng dẫn cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh chuẩn nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo!