1. Cấu trúc đề thi IELTS Speaking

1.1. Cấu trúc đề thi IELTS Speaking

Cấu trúc đề thi IELTS Speaking có thời lượng: 11-14 phút. Đối với cả hình thức thi IELTS Academic và IELTS General Training đều có cấu trúc 3 phần, thí sinh sẽ nói chuyện trực tiếp 1-1 với giám khảo. Và đặc biệt, các phần thi của bạn đều được ghi âm lại để đánh giá kết quả. Bao gồm: 

- Part 1: (4-5 phút): giới thiệu danh tính với nhau. Sau đó giám khảo hỏi các vấn đề liên quan đến gia đình, công việc, sở thích,…

- Part 2: (3-4 phút) giám khảo đưa đề bài cho thí sinh, sau đó thí sinh sẽ chuẩn bị và trình bày những điểm liên quan đến chủ đề được giao. Giám khảo đặt câu hỏi và thí sinh trả lời những vấn đề liên quan đến những điểm mình đã trình bày.

- Part 3: (4-5 phút) giám khảo và thí sinh thảo luận thêm về vấn đề ở phần 2. 

1.2. Tiêu chí đánh giá 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. Các chủ đề trong IELTS Speaking thường gặp nhất 

2.1. Các chủ đề trong IELTS Speaking Part 1 thường gặp nhất 

IELTS Speaking Part 1 là phần khởi động nhẹ nhàng nhất trong bài thi IELTS Speaking. Bởi vậy, các chủ đề của phần này thường khá đơn giản, quen thuộc với cuộc sống hàng ngày như: 

Work/ Study
Home/Accommodation
Holiday
Colour
Patience
Morning routine
Festivals
Neighborhood
Gardens/Parks
Hometown
Reading
Advertisement
Environmental protection

2.2. Các chủ đề trong IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất 

Đối với IELTS Speaking Part 2, thí sinh sẽ cần trả lời với những câu hỏi mang tính chuyên sâu hơn và dài hơn với dạng bài Miêu tả về một sự vật/hiện tượng/con người nào đó, cụ thể một số chủ để thường gặp như sau: 

Describe a place (mô tả một địa điểm)
Describe a person (mô tả một người nào đó)
Describe an event (mô tả một sự kiện)
Describe an activity (mô tả một hoạt động)
Describe a thing (mô tả một điều gì đó)
Describe a favourite (mô tả sở thích)
Describe a time (mô tả một lần)

2.3. Các chủ đề trong IELTS Speaking Part 3 thường gặp nhất 

Sau khi hoàn thành Part 2, thí sinh sẽ tiến tới phần thi cuối cùng là Part 3. Ở phần này sẽ là những câu hỏi thảo luận sâu hơn giữa thí sinh và giám khảo về chủ đề đã được nhắc tới ở part 2, do đó các topic thường gặp ở Part 3 cũng sẽ giống như các topics thường gặp ở Part 2. 

Chúc các bạn thành công!