Trong các sách luyện thi Nghe IELTS thì Basic IELTS Listening là cuốn sách nổi tiếng và được lựa chọn nhiều nhất bởi các bạn mới bắt đầu nhưng đã biết một chút tiếng Anh và các bạn đang có nhu cầu tự học IELTS. Trong sách có rất nhiều tips thú vị với các bài học được chia theo chủ đề giúp các bạn yên tâm ôn luyện và áp dụng cho bài thi IELTS của mình.

1. Từ vựng liên quan đến chủ đề Academic English

rundown: tóm tắt

orientation: sự định hướng

probation: trong thời gian quản chế

withdraw /wɪðˈdrɔ , wɪθˈdrɔ/: rút, rút khỏi, rút lui

assumption: giả định

Inferior:thấp kém

objective /əb´dʒektiv/: mục tiêu, mục đích; (thuộc) mục tiêu, khách quan

counsellor: Người tư vấn

sponsor: nhà tài trợ

hall of residence: nơi cư trú

transportation (n): giao thông vận tải

organise (v): tổ chức

brochure: cuốn sách nhỏ

plague (n): bệnh dịch; tai họa

entry: lối vào

bowler: người chơi bóng gỗ, người chơi ki

patrol: tuần tra

sloping: nghiêng, dốc

distraction: sự sao lãng

originate (v): bắt nguồn từ, bắt đầu từ

dorm: ký túc xá

motivational: truyền cảm hứng, tạo động lực

session (n): kỳ họp, phiên họp

faithfully  /'feiθfuli/: trung thành, chung thủy, trung thực

comprehension (n): sự nhận thức, khả năng nhận thức

Aside (adv): về một bên, sang một bên

binder (n): sổ tay bìa cứng

blur: làm mờ

soak: ngâm nước

clarity: sự rõ ràng

faculty: khoa

differentiate: phân biệt

2. Nội dung Unit 5: Academic English

Trong Unit 5 của sách Basic IELTS Listening, có tất cả 15 bài tập được lấy từ các tạp chí, sách và báo. Tất cả các chủ đề của bài nghe sẽ liên quan đến vấn đề học tập như cuộc sống trong khuôn viên trường học, chương trình ở cùng gia đình bản xứ, học ngôn ngữ, cách ghi chép,...

Các bài tập trong Unit này được sắp xếp từ dễ đến khó, từ ngắn hơn đến dài hơn. Một loạt các dạng câu hỏi trong bài kiểm tra Nghe học thuật cũng được đưa ra trong Unit 5 để hỗ trợ bạn nâng cao khả năng thực hiện các dạng bài tập trong bài thi thực tế của mình.

3. Học Basic IELTS Listening Unit 5: Academic English qua video

Bài học thứ năm và cũng là bài học cuối cùng trong sách Basic IELTS Listening có tên gọi là Academic English. Bạn hãy xem video dưới đây để học một cách trọn vẹn bài học này nhé!

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!