Ngày khai trường hay ngày bắt đầu một năm học mới thường sẽ rơi vào ngày 05/09 hàng năm. Đây là một ngày kỷ niệm có ý nghĩa rất quan trọng đối với các thế hệ học sinh của Việt Nam vì đây là ngày mà các em được tựu trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và bắt đầu năng lượng cho một năm học đầy hứng khởi phía trước. 

1. Ngày khai trường trong tiếng Anh là gì?

Không chỉ có Việt Nam mà các nước trên thế giới đều có ngày khai trường hay còn gọi là ngày khai giảng, là ngày đầu tiên của một năm học.

Trong tiếng Anh, ngày đầu tiên của năm học sẽ được gọi là First day of school hay Start/Beginning of a new school year. Còn lễ Khai giảng trong tiếng Anh thường được biết đến là First day of school ceremony hoặc Opening ceremony of the new academic/school year.

Ví dụ:

Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

-> The Opening ceremony of the new 2021-2022 academic year

2. Một số từ vựng tiếng Anh về ngày khai trường

Hiệu trưởng: Principal / Headmaster

Thầy/cô giám thị: Proctor

Giáo viên chủ nhiệm: Homeroom teacher

Đồng phục: Uniform

Băng rôn: Banner

Lễ khai giảng: Opening ceremoney of the new academic/school year

Diễn văn khai giảng: Opening ceremony speech

Lễ chào cờ: Flag ceremony

Quốc ca: National anthem

Bài giảng đầu tiên: First lecture

Bong bay: Balloon

Trống trường: School drum

Sách giáo khoa: Textbook / Coursebook

Dụng cụ học tập: School stationery

Cặp da: Briefcase

Ba lô: Backpack

Áo dài trắng: White Ao Dai

Tân sinh viên: Freshman (số nhiều: Freshmen)

Phòng học: Class room

Căng tin: Canteen/ Cafeteria 

Nhà trọ: Boarding-house / Lodging-house

Kí túc xá: Dormitory/ Dorm

Phòng giáo viên: Staffroom

Văn phòng khoa: Faculty office

Phòng đào tạo: Training bureau

Đại sảnh trường: School hall

Sân trường: School yard/ school playground

Thư viện: Library

Cổng trường: School gate

3. Bài viết về ngày khai trường bằng tiếng Anh

Today is the first day of school. The three months of summer vacation went by as fast as the wind. This morning, I went back to school.

The street was busy and crowded with students. The two bookstores were packed with people buying books and school clothes. In front of the school, there were many students gathered at the entrance, even the policemen had to work very hard to clear the way.

Students of all ages filled the hallways and stairs, made so much noise that I thought I was walking into a theater. I was happy to see once again the large room on the ground floor, which I had passed almost every day for three years. There were a lot of teachers coming and going.

The clock struck 10 o'clock, we were all in our classrooms. Our new teacher is very tall. He has no beard, his hair is gray and long. He had a loud voice, and he looked at us intently. One after another, as if he were reading our own thoughts, and he always had a smile on his face.