1. IELTS General Training là gì? 

Bài thi IELTS General Writing Task 1 là dạng bài cho thông tin về một tình huống, thông qua đó bạn viết một bức thư để lấy thông tin hay giải thích. Bạn sẽ phải viết một bức thư có ít nhất 150 từ và có 20 phút để hoàn thành bài viết bức thư này. Những tình huống đời thường là chủ đề thường được đưa ra trong đề bài IELTS General Writing Task 1.

Ví dụ như viết thư cho trường học giải thích về một vấn đề nào đó mà bạn gặp phải với khóa học hoặc viết thư cảm ơn sau khi đi phỏng vấn xin việc chẳng hạn. Bài viết phải đúng dạng bức thư, không được gạch đầu dòng hay dạng ghi chú.

Trong phần IELTS General Writing Task 1 thường gặp 6 dạng thư như sau:

- Lá thư yêu cầu – yêu cầu một tổ chức hay cá nhân nào đó cung cấp thông tin

- Lá thư chia buồn – yêu cầu viết bức thư để chia buồn về một tình huống nào đó.

- Lá thư thể hiện sự cảm kích – yêu cầu viết thư cảm ơn một người hay một tổ chức nào đó về sản phẩm, dịch vụ của họ.

- Lá thư cho lời khuyên, gợi ý – Bạn viết thư để cung cấp thông tin hoặc lời khuyên cho một tổ chức hay cá nhân nào đó.

- Lá thư xin lỗi – yêu cầu bạn viết bức thư để xin lỗi, cảm thông về một sai lầm mà bạn mắc phải.

- Lá thư phàn nàn – được viết để đưa ra lời phàn nàn, góp ý tới một công ty, tổ chức hay cá nhân nào đó về một dịch vụ, sản phẩm hay tình huống nào đó.

Bên cạnh đó, có thêm 1 số chủ đề khác liên quan đến các vấn đề như nhà ở, khó khăn trong quá trình ở nhà thuê, thoả thuận khi du lịch, lập kế hoạch đi chơi hoặc trả lời một lời mời cho sự kiện nào đó.

2. Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 

You play a team sport with some friends. Last week a member of the team had an accident and wasn't able to play with you at the weekend. You decide to write to him in hospital, telling him about the match. Write a letter to your friend. In your letter:

- tell him which team won

- describe the conditions on the day

- say how you felt about the match

- Write at least 150 words.

- You do NOT need to write any addresses.

Dear Frank,

I was so sorry to hear about your accident! I hope you're feeling a lot better today and that it's not too boring in hospital.

(Expresses sympathy and asks about the reader's health.)

The match on Saturday was disappointing. The score was 2 all, probably because you weren't there to score that extra goal! The awful thing was that we were winning until 10 minutes before the end, when suddenly they scored another goal. I was so shocked when I saw the ball hit the back of the net.

(Tells him the score and briefly describes how you felt about the match.)

I think the weather was to blame. It was a really wet day and the pitch was very muddy. By the end of the game you could hardly see the grass and we were sliding around in the mud. Everyone was exhausted.

(Mentions the weather and conditions.)

Let us know when you're going home and we'll arrange for someone to bring you to watch the next game. The rest of the team send their regards and we all wish you a speedy recovery.

(Finishes with good wishes.)

Best wishes,

Charlie